Ardnamurchan fade til salg

×

Poll: Hvordan vil du foretrække at fadet skal anskaffes

Lad DMWA står for det
14 66.7%
Vi skal selv stå for det...
7 33.3%
Total number of voters: 21 ( kempel, JEJ, ulrich, DanielChristensen, TSG ) See more
Only registered users can participate to this poll
More
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #31497 by FrankJensen1
Denne afstemning relatere sig til den tråd omkring Ardnamurchan fade til salg...

Bare for at se interessen for, om vi skal overlade det til DMWA, eller om nogen mener at vi selv kan og skal...
Nu er der så mange de har sagt at det er interessant, og så skal vi vel også til at se om nogen vil gøre noget ;)

/Frank
Last edit: 9 years 10 months ago by FrankJensen1.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31499 by MCGlen
Replied by MCGlen on topic Ardnamurchan fade til salg
Helt enig Frank!

Da der ikke nogen med erfaring ud i en sådan øvelse der har slået til, så giver jeg min stemme til DMWA. Jeg ved ikke om det betyder en forøgelse af omkostningerne. Men det kan jo også være noget værd at overlade det til professionelle.

Så må man jo genoverveje sin interesse når der foreligger en pris.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31501 by Droenert
Replied by Droenert on topic Ardnamurchan fade til salg
Jeg stemmer for DMWA.
1. Der kan ske meget på 10år i folks liv. (For 10 år siden havde jeg ikke kone, hus, bil eller børn)
2. Der er mange der vil være med, men der er ingen der har skrevet. "Jeg vil gerne styre det".
3. Det bedre at have en prof part der står for det økonomiske.
4. Jeg har ikke været med i fad køb før.

En dram er altid bedre i godt selskab.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31504 by TWM
Replied by TWM on topic Ardnamurchan fade til salg
Personligt synes jeg dmwa er lige dyre nok. Hvis alle tager 1% anparter er deres omkostninger 12.500 kr.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31506 by Droenert
Replied by Droenert on topic Ardnamurchan fade til salg
Det kan da være noget om, det kunne også være FC eller Fadandel.dk der løser sagen for os.

En dram er altid bedre i godt selskab.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31509 by dmwa
Replied by dmwa on topic Ardnamurchan fade til salg
Hej - det er korrekt, at vi tager et gebyr på DKK 125 pr ordre - hvis man vælger mellem 1 og 5 andele. Det er et administrationsgebyr, og det eneste vi tjener på øvelsen - også når fadet skal tages hjem. Det skal dog også siges, at vi ikke har oplevet, at have solgt 100 x 1% andel - men kan naturligvis godt lide tanken, hvis det skulle ske - men træerne vokser ikke ind i himlen - heller ikke hos os. Vi plejer nok at have et sted mellem 20 og 30 andelshavere - så vi får måske DKK 5.000 i alt for ulejligheden, men inkl så til gengæld også både indkøb, administration, hjemtagelse, banderolering og udlevering. Det kan godt være, at DKK 5.000 lyder af meget, men hvis vi taler 250 flasker, taler vi om en "fortjeneste" på DKK 20 pr flaske - det er VÆSENTLIGT under hvad man normalt vil tjene på en flaske whisky.....

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at da vi er en virksomhed, skal vi svare dansk moms af alle omkostninger (til gengæld betaler vi ikke skotsk moms og afgifter) - så vi skal også slippe 25% af spiritus afgiften. Jeg forstår ikke helt, at man som privat kan importere f.eks. 250 flasker, og påstå at det er til privat forbrug, og dermed slippe for moms - men OK, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men vi kan ikke slippe for moms - især fordi flaskerne jo videresælges til andelshaverne

Jeg vil prøve at lægge vore generelle "spilleregler" op på Whiskynyt i morgen, så kan vi tage den derfra.

Slainthe

Dansk Maltwhisky Akademi

Flemming

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31510 by FrankJensen1
Det er nu ingen lukket fest det her, så hvis der er andre leverandører der melder sig på banen kan de nemt komme med på listen... Mener bare ikke at have set andre end dmwa på banen...

Og et enkelt spørgsmål til dmwa (lært af gamle dage), hvis i som administrator skulle være så uheldige ikke at være på markedet om 10 år, konkurs eller andet, hvem ejer så fadet? Er det de andelsejere der er, eller hvordan?

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #31511 by dmwa
Replied by dmwa on topic Ardnamurchan fade til salg
Hej alle
Her er vores "spilleregler", hvor der er taget højde for en evt konkurs eller ikke-eksisterende virksomhed ved tiden, hvor fadet skal aftappes.

Vedtægter for parthaverne for fadandele er:
FADET
1) Fadet er købt i fællesskab med andre whiskyinteresserede i Danmark. Fadet ejes således af
de enkelte andelshavere. Dansk Maltwhisky Akademi optræder udelukkende som
administrator.
2) Fad-andele sælges i procent andele, fra 1% til 100%
3) Hver parthaver har betalt en procentvis andel af fadets pris, og har en bekræftelse fra Dansk
Maltwhisky Akademi herfor. Ved bestilling af fad-andel betales den forholdsmæssige pris,
som fadet er købt for plus et administrationsgebyr (se nedenfor) til Dansk Maltwhisky
Akademi plus moms. Prisen inkl. IKKE aftapning, fragt, afgifter og moms heraf, der først
betales, når fadet aftappes / hjemtages. Lagerleje er helt eller delvist indeholdt i den
oprindelige pris – dette oplyses i forbindelse med købet.
4) Administrator for fadet er Dansk Maltwhisky Akademi, der har den daglige kontakt med
leverandøren. Enhver henvendelse omkring fadet til leverandøren skal koordineres af Dansk
Maltwhisky Akademi.
TIDEN FREM TIL AFTAPNINGSTIDSPUNKTET
5) I tilfælde af, at parten afhændes til anden person (f.eks. p.gr.a. manglende interesse,
økonomisk formåen, sygdom, dødsfald eller anden årsag), skal Dansk Maltwhisky Akademi
informeres om den nye kontaktpersons navn og adresse. Den nye partejer skal underskrive,
at vedkommende er bekendt med forpligtelserne omkring omkostninger ved aftapning etc.
6) Skulle der komme et bud på fadet fra leverandøren eller anden udenforstående part, kan de
enkelte parthavere aftale af sælge fadet, såfremt der er 100% enighed herom. Salgsprisen
deles ligeligt mellem hver enkelt parthaver, dog fratrukket en salgsprovision på 10% af
fortjenesten til Dansk Maltwhisky Akademi.
7) Hvis der fra leverandøren gives mulighed for at besøge fadet eller at erhverve smagsprøver
fra fadet, vil dette blive meddelt via Dansk Maltwhisky Akademi.
8) Den enkelte parthaver skal selv sørge for at meddele Dansk Maltwhisky Akademi
adresseændring, herunder også emailadresse etc frem til aftapningstidspunktet, så Dansk
Maltwhisky Akademi altid har en opdateret liste over de enkelte parthavere. Hvis Dansk
Maltwhisky Akademi ikke kan spore andelshaveren indenfor en rimelig tid, forbeholder
Dansk Maltwhisky Akademi sig ret til at videresælge andelen. Skulle andelshaveren siden
hen give sig til kende, tilbagebetales det indbetalte indskud (ikke administrationsgebyret)
plus eventuel fortjeneste ved salget.
9) Ophører Dansk Maltwhisky Akademi med at eksistere, vælges blandt de resterende
panthavere en ny administrator, der overtager forpligtelserne i forhold til leverandøren og de
øvrige parthavere.
PÅ AFTAPNINGSTIDSPUNKTET
10) Dansk Maltwhisky Akademi kontakter de enkelte parthavere i rimelig tid inden det aftalte
aftapningstidspunkt. Her aftales den endelige forløb omkring aftapning, afhentning,
transport, betaling af afgifter og moms etc.
11) Den enkelte parthaver er forpligtet til at betale den procentvise andel af alle ovenstående
omkostninger på aftapningstidspunktet. Har parthaveren ikke interesse i at deltage i
aftapnings- og hjemtagelsesomkostningerne, kan parthaveren enten afhænde sin andel (jvnf.
pkt. 5 ovenfor) eller lave andet arrangement med de resterende parthavere.
12) Hver parthaver får en andel svarende til indskuddets størrelse af alle aftappede flasker fra
fadet. Ved ulige antal flasker aftales det individuelt, hvordan de overskydende flasker
fordeles.
13) Hvis der er mulighed for det, kan de enkelte parthavere få deres egen etiket på flaskerne –
eller der kan laves én etiket til alle flaskerne.
14) På aftapningstidspunktet aftales alkoholstyrken parthaverne imellem. Det må forventes, at
flaskerne skal aftappes ved samme styrke. Kan der ikke opnås generel enighed, anvendes
den for leverandørens normale procedure.
Administrationsgebyr til Dansk Maltwhisky Akademi, der dækker administration frem til levering.
Ved fadandel 1-5% - DKK 100,00
Ved fadandel 6-10% - DKK 200,00
Ved fadandele over 10% - individuel forhandling
Ovenstående priser er excl. moms – gældende i 2014.
Når handelen er endeligt afsluttet med sælgeren i Storbritannien, fremsendes dokumentation til alle
andelshavere for tøndens køb, liste over andelshavere (hvis en andelshaver IKKE ønsker, at andre
andelshavere kan se ens andel og / eller navn, SKAL det meddeles Dansk Maltwhisky Akademi).
Samme liste vil tilgå sælgeren i Storbritannien, så denne har mulighed for at kontakte
andelshaverne, hvis administratoren ophører med at eksistere eller lignende.

Slainthe
DANSK MALTWHISKY AKADEMI
Flemming
Last edit: 9 years 10 months ago by dmwa.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31512 by Duffer
Replied by Duffer on topic Ardnamurchan fade til salg

Jeg forstår ikke helt, at man som privat kan importere f.eks. 250 flasker, og påstå at det er til privat forbrug, og dermed slippe for moms

Kan man det? Har du nogle konkrete eksempler?

"A fool and his money are soon parted"

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31513 by dmwa
Replied by dmwa on topic Ardnamurchan fade til salg
Det var det, Karl Ejnar skrev i tidligere indlæg

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #31515 by karlejnar

Jeg forstår ikke helt, at man som privat kan importere f.eks. 250 flasker, og påstå at det er til privat forbrug, og dermed slippe for moms

Kan man det? Har du nogle konkrete eksempler?

Det var det, Karl Ejnar skrev i tidligere indlæg

Ja det var da tilfældet for vores hjemtagelse af flasker. Det var vores importør, der ordnede afregning af afgiften hos Skat, og det var hvad han fik oplyst.
Mener heler ikke, at F.eks. andelstøndeforeningen MacAlabur betaler moms, men det må en anden svare på.
Forstår ikke helt, hvorfor vi så skal betale moms, når f.eks. DMWA tager fadet hjem på vores (andelshavernes) vegne? Om det er DMWA eller en anden dansk importør er vel i princippet ligegyldigt.

Og det var "kun" 25 flasker til hver andelshaver, så det er vel et OK antal til eget forbrug.

Slàinte
Karl Ejnar
Jeg er ikke samler - blot lidt bagud med at drikke ;-)
Last edit: 9 years 10 months ago by karlejnar. Reason: skrivefejl, tilføjelse af linje

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31516 by karlejnar

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at da vi er en virksomhed, skal vi svare dansk moms af alle omkostninger (til gengæld betaler vi ikke skotsk moms og afgifter) - så vi skal også slippe 25% af spiritus afgiften. Jeg forstår ikke helt, at man som privat kan importere f.eks. 250 flasker, og påstå at det er til privat forbrug, og dermed slippe for moms - men OK, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men vi kan ikke slippe for moms - især fordi flaskerne jo videresælges til andelshaverne

Det er så her "kæden hopper af" - flaskerne sælges netop ikke videre til andelshaverne, de ejer dem jo allerede, eller?

Slàinte
Karl Ejnar
Jeg er ikke samler - blot lidt bagud med at drikke ;-)

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #31517 by Duffer
Replied by Duffer on topic Ardnamurchan fade til salg
Sportsforeninger er delvist undtaget for moms - eller har været det - men det lyder lidt underligt hvis man kan gøre det med whisky.

Redigering; www.forbrug.dk/Artikler/Test-og-raad/Eha...4EB49E4CD58C60D554AB

"A fool and his money are soon parted"
Last edit: 9 years 10 months ago by Duffer.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31518 by dmwa
Replied by dmwa on topic Ardnamurchan fade til salg
Det kan måske belyses nærmere med en historie fra det virkelige liv. En københavnsk advokat var til afleveringsforretning af et byggeri i Nordjylland. På regningen stod der "moms" og et beløb svarende til 25%, hvortil advokaten spurgte: "Jeg troede ikke I brugte moms i Nordjylland", hvortil entreprenøren svarede "Jow, når vi sælger" :p :p

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31519 by dmwa
Replied by dmwa on topic Ardnamurchan fade til salg

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at da vi er en virksomhed, skal vi svare dansk moms af alle omkostninger (til gengæld betaler vi ikke skotsk moms og afgifter) - så vi skal også slippe 25% af spiritus afgiften. Jeg forstår ikke helt, at man som privat kan importere f.eks. 250 flasker, og påstå at det er til privat forbrug, og dermed slippe for moms - men OK, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men vi kan ikke slippe for moms - især fordi flaskerne jo videresælges til andelshaverne

Det er så her "kæden hopper af" - flaskerne sælges netop ikke videre til andelshaverne, de ejer dem jo allerede, eller?


Vi fakturerer jo flaskerne - eller rettere udlægget. Hvis vi på den måde kunne importere flasker, og kalde alt salg for udlæg - og derfor ikke afregne moms, så tror jeg, at vi meget hurtigt kommer i Skatteretten, og jeg er næsten 100% sikker på udfaldet. Jeg er meget sikker på, at SKAT vil sidestille formidling af salg af whisky til private, som vi ikke er i familie med eller på anden måde relateret, vil blive opfattet som en momspligtig aktivitet. Jeg har svært ved at forestille mig en faktura til herboende kunde/andershaver fra os, som vi kan undlade at momse. Men lad mig endelig høre - kreativ bogføring er altid morsomt, men sjældent en god idé, hvis man ikke vil gøre sig bemærket....

Slainthe

DANSK MALTWHISKY AKADEMI

Flemming

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago - 9 years 10 months ago #31520 by karlejnar
Hej Flemming

Jeg er helt med på at der skal svares moms af "håndteringen", dvs fragt, bandolering, mm.
Men der skal ikke svares moms af afgifterne (alkohol- og flaske-), da der er tale om ren import, ikke handel.

Edit: Sådan har vi fået det forklaret i vores lille "laug". Men det kan jo ændre sig meget de næste 10-11 år ;)

Slàinte
Karl Ejnar
Jeg er ikke samler - blot lidt bagud med at drikke ;-)
Last edit: 9 years 10 months ago by karlejnar.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31521 by tdh1
Replied by tdh1 on topic Ardnamurchan fade til salg

Hej Flemming

Jeg er helt med på at der skal svares moms af "håndteringen", dvs fragt, bandolering, mm.
Men der skal ikke svares moms af afgifterne (alkohol- og flaske-), da der er tale om ren import, ikke handel.

Edit: Sådan har vi fået det forklaret i vores lille "laug". Men det kan jo ændre sig meget de næste 10-11 år ;)


Det lyder logisk DMWA kun skal svare moms af den "indtægt" de har. Foreningen må i så fald skulle betale VAT i Skotland eller?

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31522 by dmwa
Replied by dmwa on topic Ardnamurchan fade til salg
Uden at skulle komme ind i en akademisk udredning om moms, så vil vores regnestykke se således ud (tænkt eksempel):
Køb af fad DKK 10.000
Fragt DKK 2.200
Aftapning DKK 15.000
Spiritusafg DKK 18.000
I alt DKK 45.200
+ 25% moms DKK 11.300
Total DKK 56.300

Moms betales nu en gang af omsætningen - skat betales af indtægten/fortjenesten.....
Om I som privatpersoner kan slippe for moms af spiritusafgift skal jeg som tidligere nævnt ikke gøre mig klog på.

Skotsk moms betaler vi ikke som virksomhed, da vi er momspligtige i Danmark...

Jeg tror, at jeg har sovet så meget på det, at jeg vil bestille et fad Ardnamurchan bourbon (jeg mener umiddelbart, at et sherryfad vil overdøve destilleriets smag, hvilket må være det "vigtigste" her i starten).

fadet vil blive udbudt til de, der er på vores fadandel mailingliste - og andre der måtte sende en mail til os.

Slainthe

DANSK MALTWHISKY AKADEMI

Flemming

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31524 by karlejnar
Jeg mener eksemplet er fint nok, når DMWA som virksomhed står for indkøb af fad, og derefter udbyder andelene. Så er det jo netop en handel, som er momspligtig.

Men når andelshaverne sammen køber fadet, sidenhen betaler for aftapning mv direkte, og derefter lader en importvirksomhed tage flaskerne hjem til DK, så er det en anden sag.

Overvejer at købe en andel af et borbonfad, hvis "whiskynyt-fadet" ender med at blive noget andet.

Slàinte
Karl Ejnar
Jeg er ikke samler - blot lidt bagud med at drikke ;-)

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31525 by TSG
Replied by TSG on topic Ardnamurchan fade til salg
Hvis det stadig er muligt at komme med på en andel er jeg med....

Tak for sidst til dem der deltog i en dejlig Kilkerran smagning.

Vi ses lige pludselig.

Torben

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31527 by tdh1
Replied by tdh1 on topic Ardnamurchan fade til salg
Jeg er ihvertfald med på DMWAs Bourbon fad. Er på maillisten så jeg afventer mail

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 10 months ago #31528 by dmwa
Replied by dmwa on topic Ardnamurchan fade til salg
Har lige stillet min nysgerrighed hos SKAT.

Det er korrekt, at der ikke opkræves moms af privates import af spiritusafgiften, og det er noget man ofte diskuterer i SKAT.
Grunden er, at man sidestiller med rejsegods ved grænsen, hvor man jo "kun" betaler afgiften (eller bøden....) - men ikke moms. Derfor betaler man som privat heller ikke moms af spiritusafgift, der sendes med vognmand til Danmark - men er der mange flasker, spørger man naturligvis ind til, om det er til videresalg, da det kræver registrering hos SKAT.

Please Log på or Create an account to join the conversation.

More
9 years 9 months ago #31580 by JEJ
Replied by JEJ on topic Ardnamurchan fade til salg
Vil lige sige, at det med momsen har DMWA helt rigtigt fat i. Jeg har jo lidt med det at gøre til hverdag, og har vendt det ved flere lejligheder med Flemming.
Har selv købt en del andele hos DMWA, da det er meget billigt i administration. Jeg har selv licens til at importerer og behandle som DMWA, men der er meget arbejde i det, så jeg foretrækker at købe ved DMWA, og gør det også ved dette fad.

Hilsen

Jens-Erik

Please Log på or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.210 seconds